Nieuws

Lees ook de wekelijkse nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden


De koepelorganisatie van VGAZ

Naar de website

 

Petitie "Pas de pensioenwet aan"

Beste leden van de VGAZ,

Zoals wellicht bekend is de VGAZ lid van de Koepel van Gepensioneerden die samen met andere Senioren Organisaties onze belangen op landelijk niveau behartigt.

Zij hebben nogal wat kritiek op het nu voorliggende wetsvoorstel wat in het najaar in de kamer behandeld gaat worden.

Hun kritiek spitst zich onder andere toe op de vorming van een koopkrachtig pensioen, een eerlijke overstap en meer zeggenschap in de pensioenstructuur.

Laatste Nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief van december jl. is te bekijken voor leden nadat u bent ingelogd:

Login voor leden