Nieuws

Lees ook de wekelijkse nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden


De koepelorganisatie van VGAZ

Naar de website

 

Petitie "Pas de pensioenwet aan"

Daarnaast zijn er zorgen over plannen voor verminderde huurtoeslag en ontkoppeling van de AOW met de minimumloon ontwikkeling.

Zelfs de gepensioneerde leden van de vakbond FNV, die mede ondertekenaar is van het voorliggende pensioenakkoord, tekenen protest aan.

De Koepel van Gepensioneerden en tal van andere belangenorganisaties, verenigd in het Senioren Convent, zijn een petitie “ Pas de Pensioenwet aan” gestart om hun stem krachtiger te laten horen voor en tijdens de behandeling na de zomervakantie van de nieuwe pensioenwet.

Hoewel het merendeel van onze huidige leden een verzekerde pensioenregeling hebben en dus niet direct betrokken zijn bij de komende veranderingen, zal dit in de toekomst veranderen.

In toenemende mate zullen onze toekomstige leden een pensioen krijgen uit het “Bedrijfstak Pensioenfonds van de Zuivel".

De verbeterpunten die in deze petitie vermeld staan heeft de volle instemming van de VGAZ en ik roep derhalve onze leden op om deze petitie te ondertekenen, al is het uit solidariteit voor onze toekomstige leden.​​​​​​​

Met vriendelijke groet,

Dick Heere, voorzitter